Skip to content Skip to footer

Po predanju knez Miloš je lično sabljom obeležio kvadratnu parcelu koja se nalazila preko puta njegovog konaka na drugoj obali Lepenice, na kome će se nalaziti Oružehranilica ili Arsenal gde je vršena popravka i izrada topova i oružja. Kasnije je taj potez postao središte vojne industrije Srbije – iz koga se radijalno ka jugu širi lokacija Vojno-tehničkog zavoda. Najpre je izgrađena Topolivnica u vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića, a kasnije su se gradili i drugi prateći objekti novog industrijskog kompleksa, koji je tada bio jedan od najvećih i najmodernijih u čitavom regionu, i koji kasnije postaje osnova za čitav proces industrijalizacije kao i za prerastanje Kragujevca iz varoši u grad. Nažalost, danas je čitav prostor matične lokacije VTZ, a posebno deo starog Arsenala ugrožen i devastiran zbog lošeg upravljanja i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Ovim projektom nastojimo da sačuvamo od zaborava njegov značaj i promovišemo pravu vrednost industrijskog kulturnog nasleđa.